Als u op basis van een medische indicatie pedicurezorg nodig hebt dan is daar veelal een vergoeding van uw zorgverzekering voor mogelijk. De hoogte van deze vergoeding is afhankelijk van uw medische indicatie, het verzekeringspakket wat u hebt afgesloten en de voorwaarden van uw zorgverzekering. Enkele indicaties die door veel zorgverzekeraars zijn opgenomen zijn Diabetes, Reuma en nog enkele overige medische indicaties. Uw verwijskaart van de huisarts kunt u opsturen naar uw zorgverzekering. De zorgverzekering stelt vast of u in aanmerking komt voor vergoeding van de pedicurezorg. Als pedicure beschik ik over de juiste diploma’s en ben ik aangesloten bij de beroepsverenigingen Provoet en Procert waardoor uw behandeling door de zorgverzekeraars vergoedt wordt indien u over de juiste medische indicatie beschikt. U ontvangt van mij een factuur met de benodigde gegevens die u zelf kunt indienen bij uw zorgverzekeraar voor vergoeding.